Bruine rat

Uiterlijk:

* Rug meestal grijsbruin, buik wat lichter. Allerlei kleurvariaties zijn mogelijk.

* Stevige bouw, vrij stompe snuit, oren zichtbaar.

* Staart iets korter dan het lichaam.

* Volwassen: lichaamslengte 20 tot 35 cm, lichaamsgewicht ca. 500 gr.

* Sporen: uitwerpselen stomp, tot 2 cm lang, 0.5 cm dik, buiksmeer, looppaden (wissels).

 

Ontwikkeling:

* Draagtijd 20 tot 22 dagen, maximaal 15 worpen, bestaande uit 7 jongen tot 10 jongen.

* Jongen na 3 maanden geslachtsrijp.

* Levensduur gemiddeld 1 jaar, maximaal 2 tot 3 jaar.

 

Leefwijze:

 

* Cultuurvolger, uitstekende graver en zwemmer.

* Vooral 's nachts actief is een alleseter met een voorkeur voor het beste voedsel. ( geen beschimmelde of oud voedsel).

* Komen voor langs slootkanten, in ruigten, in riolen en op afvalstortplaatsen, in gebouwen en kruipruimtes.

 

Schade en overlast:

 

* Bevuiling, knaagschade, overbrenger van ziekten. ( o.a. de ziekte van weil en paratyfus).

* Verspreiding van veeziekten, varkenspest, pseudo-vogelpest, tichinosis en de ziekte van Aujeszky.

 

Wering en preventie:

 

* Objecten onaantrekkelijk en/of ontoegankelijk maken voor de bruine rat.

* Venilatieopeningen in buitenmuren niet breder dan 0.5 cm.

* Circa 15 cm brede, gladde stroken op buitenmuren.

 

Zwarte rat

Uiterlijk:

 

* Rug en buik blauwgrijs tot zwart, ook andere kleurvariaties mogelijk.

* Slank, vrij spitse snuit, grote oren.

* Staart langer dan het lichaam.

* Volwassen: 12 tot 24 cm lichaamslengte, ongeveer 150 tot 250 gram lichaamsgewicht.

 

Ontwikkeling:

 

* Per jaar gemiddeld 6 worpen van 6 tot 10 jongen.

* Jongen na 3 maanden geslachtsrijp, draagtijd 20 tot 24 dagen.

* Levensduur maximaal 5 jaar, gemiddeld 2 jaar.

 

Leefwijze:

 

* De zwarte rat is een uitstekende klimmer en springer, eet alles maar voornamelijk granen.

* Leeft op hoge, droge plaatsen in gebouwen en aan boord van schepen.

* Uitwerpselen spits van vorm, 1 cm lang en 0.2 cm dik.

* Loopsporen, onder andere veroorzaakt door buiksmeer.

 

Schade:

 

* Bevuiling van voedselvoorraden, knaagschade.

* Overbrenger van ziekten zoals de pest en voedselvergiftiging.

 

Wering en preventie:

 

* Alle mogelijke toegangen dichten, zorg goed voor sluitende deuren.

* Indien mogelijk, maak voedsel onbereikbaar voor de ratten.

* +/- 25 cm brede, gladde stroken maken op de buitenmuren.