Uiterlijk:

Een mol is meestal zwart van kleur, maar ook kleurvariaties komen wel voor. Een mol is 12 tot 15 cm lange en heeft een klein staartje van ongeveer 2 tot 4 cm. De mol heeft zich geheel op het ondergrondse leven aangepast en zijn voorpoten zijn als het ware graafmachines.   Mollen kunne nauwelijks zien en gaan voor het grootste deel af op hun reuk en hun tastharen, welke op snuit en staart zitten.

Ontwikkeling en leefwijze:

Mollen leven in een zelf gegraven gangenstelsel en komen zelden boven de grond, ze doen dit alleen om te drinken en als ze water over willen steken. Het zijn overigens uitstekende zwemmers.

Het overtollig zand of grond word naar de oppervlakte gebracht en hierdoor onstaan de welbekende molshopen.

De mol gaat meerdere keren per dag alle gangen af om te kijken of er nog regenwormen of emelten in zijn gang zijn gevallen. Deze maken deel uit van zijn voedsel.

In het vroege voorjaar begint de mol met een geschikte plek te zoeken om een ondergronds nest te bouwen. Er zijn dan ook meer molshopen als anders. Deze periode loopt van maart t/m juni.

Er worden dan 3 tot 5 jongen geboren welke een zoogtijd genieten van 6 weken. Na een periode van 9 weken worden de jongen door moederlief weggestuurd uit het gangenstelsel en moeten ze zelf een plek zoeken om hun eigen territorium te maken.

 

 

Schade:

Het gangenstelsel veroorzaakt vaak veel schade en gevaar door verzakking van terrassen, grasvelden en aan overige bestrating.    Ook agrariers ondervinden veel overlast door mollen. Het vee wat rondloopt kan gemakkelijk hun poten breken. Ook de gewassen kunnen veel schade oplopen door het graafwerk van de mollen.

 

Bestrijding:

* Bij objecten bestrijden we de mollen middels het plaatsen van klemmen en / of karbiet.

Laat u fraaie en kostbare tuin / gazon niet verwoesten door mollen.Wij kunnen u vakkundig van het mollenprobleem afhelpen.

 

Weerspreuken i.v.m mollen:

* Zijn er in januari veel mollen? dan de laat de winter niet met zich sollen.

* Maakt de mol veel hopen, dan zal de regen lopen.